MD

 
  2015 GALAXY EXPRESS T-SHIRT 2종
  
 작성자 : 러브락컴퍼니
작성일 : 2015-09-14     조회 : 1,545  md_GE_T_2015_back_1.jpg


 


md_GE2015_front.jpg


 


md_GE_T_BACK.jpg


 


11952025_1193909930637886_5383957221333458531_n.jpg
 


 
2015 GALAXY EXPRESS T-SHIRTSIZE : M, L ,XL


 *S 사이즈는 화이트,블랙 모두  품절되었습니다.ㅠㅠ)

*XL(블랙 품절되었습니다.ㅠㅠ)PRICE: \20,000

구입문의 - 러브락컴퍼니 이메일 : loverockco@naver.com